UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 166 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie dolnego odcinka kanału otwartego kanalizacji deszczowej w ulicy Nad Jarem na długość 45 m licząc od wylotu do rzeki Łyny zrealizowanego w ramach projektu "Gospodarka Wodno - Ściekowa w Olsztynie""
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień3
10 Październik2
11 Listopad3
12 Grudzień1