UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 164 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Kapituły do rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia "Pracodawca Przyjazny Szkole" dla podmiotów uczestniczących w kształceniu zawodowych uczniów oraz określenia jej składu osobowego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień7
5 Maj5
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień6
10 Październik15
11 Listopad3
12 Grudzień0