UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 163 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę drogi pożarowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piłsudskiego 56A w Olsztynie - Etap I"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik8
11 Listopad6
12 Grudzień1