UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 160 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec9
7 Lipiec11
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik17
11 Listopad13
12 Grudzień3