UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 156 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości zabudowanych"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień2
10 Październik10
11 Listopad2
12 Grudzień4