UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 153 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna Regulaminu uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec5
4 Kwiecień12
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień8
10 Październik24
11 Listopad10
12 Grudzień0