UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 151 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy oczyszczalni Ścieków "Łyna" w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad7
12 Grudzień0