UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 149 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik9
11 Listopad1
12 Grudzień3