UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 147 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad podziału zajęć na grupy oraz ustalenia liczby etatów nauczycieli: wychowawców świetlicy, bibliotekarzy, pedagogów oraz innych specjalistów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec7
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień3
10 Październik12
11 Listopad8
12 Grudzień0