UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 146 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na stałą ochronę mienia zaplecza budowy linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, przebudowy skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj4
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik7
11 Listopad0
12 Grudzień2