UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 145 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na remont Przedszkola Miejskiego nr 38 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 24"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień5
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień4
10 Październik3
11 Listopad5
12 Grudzień1