UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 139 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad0
12 Grudzień3