UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 137 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego połączenia Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień4
10 Październik2
11 Listopad10
12 Grudzień0