UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 136 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę, instalacje i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego."
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień5
10 Październik9
11 Listopad0
12 Grudzień1