UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 135 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień4
9 Wrzesień2
10 Październik4
11 Listopad4
12 Grudzień0