UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 134 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik2
11 Listopad5
12 Grudzień0