UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 133 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na eksploatację i konserwację studni publicznych na terenie Miasta Olsztyna w latach 2014-2016"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty3
3 Marzec0
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik2
11 Listopad1
12 Grudzień1