UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 131 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty15
3 Marzec13
4 Kwiecień26
5 Maj14
6 Czerwiec13
7 Lipiec16
8 Sierpień7
9 Wrzesień13
10 Październik28
11 Listopad39
12 Grudzień7