UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 130 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Władysława Trylińskiego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik8
11 Listopad0
12 Grudzień3