UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 129 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 marca 2014 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień2
10 Październik4
11 Listopad0
12 Grudzień0