UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 128 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec6
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec10
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik19
11 Listopad16
12 Grudzień0