UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 123 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2013 roku"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad6
12 Grudzień0