UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 122 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty5
3 Marzec2
4 Kwiecień5
5 Maj2
6 Czerwiec9
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik10
11 Listopad10
12 Grudzień0