UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 121 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec5
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik4
11 Listopad6
12 Grudzień3