UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 119 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj2
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień6
10 Październik9
11 Listopad4
12 Grudzień2