UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 118 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 marca 2014 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień1
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień2
10 Październik2
11 Listopad6
12 Grudzień0