UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 117 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie Panu Przemysławowi Fabisiakowi"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień3
10 Październik8
11 Listopad3
12 Grudzień0