UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 116 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień5
10 Październik2
11 Listopad6
12 Grudzień0