UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 112 z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania korespondencji miejscowej"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty1
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj0
6 Czerwiec8
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień5
10 Październik11
11 Listopad7
12 Grudzień0