UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 111 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie monitoringu Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2020"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik5
11 Listopad9
12 Grudzień0