UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 107 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty6
3 Marzec3
4 Kwiecień5
5 Maj3
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień3
9 Wrzesień3
10 Październik10
11 Listopad3
12 Grudzień3