UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 101 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego planu urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, dla lasu Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty1
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec8
7 Lipiec2
8 Sierpień4
9 Wrzesień9
10 Październik11
11 Listopad6
12 Grudzień1