UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 100 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec0
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień3
10 Październik14
11 Listopad7
12 Grudzień0