UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarzędzenie Nr 99 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik2
11 Listopad4
12 Grudzień2