UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 94 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień9
5 Maj0
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień3
9 Wrzesień4
10 Październik12
11 Listopad6
12 Grudzień0