UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 93 z dnia 10 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC dla zadania: Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień1
10 Październik7
11 Listopad7
12 Grudzień2