UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 89 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty7
3 Marzec11
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień8
10 Październik11
11 Listopad10
12 Grudzień0