UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 88 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień1
10 Październik8
11 Listopad4
12 Grudzień0