UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 86 z dnia 6 marca 2014 r. o przeprowadzeniu na wniosek Samorządowej Rady Osiedla "Kormoran" konsultacji społecznych na temat "Wyłonienia propozycji nadania nowej nazwy dla projektowanej ulicy Obiegowej""
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień4
10 Październik12
11 Listopad11
12 Grudzień0