UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 83 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przedłużenie ulicy Gruszowe Sady wraz z odwodnieniem w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień1
10 Październik3
11 Listopad4
12 Grudzień1