UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 82 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na eksploatację i konserwację separatorów, osadników i piaskowników na terenie Miasta Olsztyna w latach 2014-2016"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj5
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień0