UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 79 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień1
10 Październik2
11 Listopad2
12 Grudzień0