UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 77 z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 39 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych""
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad3
12 Grudzień1