UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 76 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień4
9 Wrzesień3
10 Październik9
11 Listopad6
12 Grudzień1