UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 70 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę drogi dojazdowej do obiektów w obszarze D - przedłużenie ul. Jodłowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj4
6 Czerwiec0
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień1
10 Październik3
11 Listopad6
12 Grudzień1