UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 68 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj4
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień2
10 Październik4
11 Listopad5
12 Grudzień1