UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 64 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec4
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad5
12 Grudzień0