UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 62 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Biura Promocji w Urzędzie Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik3
11 Listopad6
12 Grudzień0