UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 58 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wycinkę oraz przesadzenie drzew i krzewów na potrzeby budowy linii tramwajowej"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień3
5 Maj5
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik3
11 Listopad3
12 Grudzień2