UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 57 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec15
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec18
7 Lipiec12
8 Sierpień3
9 Wrzesień10
10 Październik18
11 Listopad8
12 Grudzień0